Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА                         

 1. Обява

2. Информация за обява

3. Указания

4. Методика

5. Техническа спецификация

6. Образци на документи

7. Указания за подготовка на образците

8. Проект на договорКСС -ПГТС Христо Смирненски Разград-Учебен корпус А

Челен лист

 

Реклама