Резултати от конкурсите обявени по случай 102-години от създаването на Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“-Разград

Реклама
Публикувано в Новини | Вашият коментар

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ – 2023 ГОДИНА

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Допълнителни практики в реална работна среда за учениците от ПГТС „Христо Смирненски“-Разград

Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“-Разград стартира участието си в  проект „Ученически практики — 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд. Идеята на проекта е повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество. Учениците от 9 и 10 клас провеждат своите практики във фирмите партньори на гимназията „ШАНС-2000“ ЕООД, „Кидо“ ЕООД, „Деси-Ауто“ ЕООД, „Автотест“ ООД. Техни наставници са представители на фирмите, които следят за тяхната безопасност и затвърждаване на усвоените знания, а целият процес на обучение се следи от учителите по професионална подготовка на гимназията: инж. Марин Маринов, инж. Кремена Русева, инж. Илиян Йорданов и инж. Мирослав Тодоров. Всички отработени часове под формата на допълнителна практика в реална работна среда ще бъдат заплатени на учащите според отреденото финансиране по оперативната програма.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Протокол №4

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Протокол №3

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Европейски ден на спорта в училище

Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“-Разград се включи в инициативата на „BG Бъди активен“, посветена на 30 септември- Европейски ден на спорта в училище. Главната цел на Европейския ден на спорта в училище – една от най-масовите кампании, целяща повишаване на нивото на физическа активност, е да се даде възможност на децата да опитат нови активни занимания и спортове, за да намерят движението, което да им доставя удоволствие и им помага да растат здрави и силни. Сдружение BG Бъди активен добавя допълнителна стойност на кампанията, чрез задаване на допълнителни теми за ангажиране на децата. Тази година специалната тема е Спорт #БезОтпадъци, чиято цел е въвличането на децата в опазването на околната среда.

Ученици, учители и гости се включиха в спортни игри, търсене и разделно събиране на отпадъци под формата на щафетна отборна игра, футбол, волейбол, тенис на маса и облагородяване на двора на гимназията. За целта на кампанията бяха изработени покани, специално лого, плакат и специални кошчета за разделно събиране на отпадъци, които ще останат в коридорите на гимназията, за да насърчават учениците към разделно събиране на отпадъци, а и да им напомнят кой цвят контейнери за кои отпадъци е предназначен.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Заповед за публичен търг и тръжни документи

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Протокол №2

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Протокол №1 от проведен търг

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Търг

Публикувано в Новини | Вашият коментар