Превенция на агресията

Действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги – Държавна агенция закрила на детето

Информация за социалните услуги в общността за децата

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Advertisements